Đề bài, kế hoạch thực hiện và danh sách GVHD Đồ án tổng hợp LOPNV42 học kỳ 2 năm học 2022-2023

Bộ môn Quy hoạch thông báo đề bài, kế hoạch, danh sách phân đề và GVHD Đồ án tổng hợp LOPNV42 như sau:

Link đề bài: DownloaddebaiDoantonghopLOPNV42

Kế hoạch và danh sách như sau:

Chúc các em mạnh khỏe và học tập tốt!